OMÜ Kurupelit Kampüsü Birim Adı 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE
+90 362 457 5829

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Anasayfa » Kurumsal » Yetki Görev ve Sorumluluklar
  1. Merkeze başvuran öğrencilere, ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik destek/psikoterapi/danışmanlık hizmetlerini merkezimiz el kitabında belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütmek.
  2. Merkezin amaçları doğrultusunda psikolojik destek/psikoterapi uygulamalarının dışında yer alan diğer psikolojik hizmetleri (psikoeğitim v.b.) yürütmek
  3. Yapılan değerlendirme sonucuna göre, gerektiği durumlarda, öğrenciyi ilgili hizmet birimine (psikiyatri, nöroloji, dil ve konuşma bozuklukları v.b.) yönlendirmek
  4. Sosyal çalışmacının bulunmadığı durumlarda danışanı bilgilendirmek amacıyla görüşme yapmak
  5. Psikolojik destek/terapi/danışmanlık sürecini sonlandırma, yönlendirme ve danışanın bir başka psikoloğa devredilmesine ilişkin işlemleri bu el kitabında belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütmek
  6. Tıbbi ve adli konularla ilgili işbirliğini mesleki etik ilkeler ve yasalar çerçevesinde yürütmek
  7. Merkez Yönetimi tarafından belirlenen toplantı v.b. diğer etkinliklere katılmak