OMÜ Kurupelit Kampüsü Birim Adı 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE
+90 362 457 5829

Hizmetler

Anasayfa » Hizmetler

Merkezin hizmet alanları şunlardır:

  • Psikolojik destek/psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Psikoloji bilim dalı ve uygulamalı psikoloji alt alanlarında yurt içinde ve dışında, araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak,
  • Uygulamalı psikoloji alt alanlarında lisansüstü eğitim programları açmak, psikoloji alanında ve diğer alanlarda psikoloji alt alanlarıyla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
  • Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
  • Psikoloji bilim alanında gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
  • Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,