OMÜ Kurupelit Kampüsü Birim Adı 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE
+90 362 457 5829

OMÜ Kurupelit Kampüsü
Birim Adı
55200 Atakum, Samsun
TÜRKİYE
omu-puamer@omu.edu.tr
+90 362 457 5829